Historia Parafii

Etymologia nazwy Rudno nawiązuje do słowa – ruda. W czasach kiedy powstawały miejscowości Rudno i Rudziniec, odkryto w tych okolicach złoża rudy żelaza, która być może była przerabiana, dając podstawy do nadania takich nazw miejscowościom.

DUSZPARSTERSTWO

Duszpasterz

Ksiądz Tomasz Wieczorek
Diecezja Gliwicka: Członek Rady Kapłańskiej od 2019-03-25
Diecezja Gliwicka: Kapelan od 2022-05-01
Parafia Św. Mikołaja, Rudno: Administrator Parafii od 2023-02-01

Rada Parafialna

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

Kadencja PRD trwa 5 lat.Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Schola

Schola Cantate Deo powstała w grudniu 2016 roku – wtedy rozpoczęły się pierwsze próby i przygotowania do uświetniania mszy talentami z naszej parafii.

Sakramenty Święte

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana.

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

Pogrzeb chrześcijański

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (KKK 1681).